Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden

Dit is een aanbod door Riet

Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden

Initiatiefrijk De Wolden helpt mee initiatieven financiëel mogelijk te maken.

In de periode 2015-2017 hebben 72 initiatieven subsidie gekregen vanuit deze pot.

Variërend van € 200,- tot € 100.000 en van relatief eenvoudig initiatieven tot complexe jarenlange processen. 

Allemaal hebben ze gemeen dat het initiatieven zijn die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en sociale infrastructuur in de prachtige gemeente De Wolden.

 

Wil je weten of jouw initiatief hiervoor in aanmerking komt? Neem even een kijkje op de website voor meer informatie.

Initatieven kunnen het hele jaar door worden aangleverd, maar de indieningstermijnen om voor beoordeling in aanmerking te komen zijn: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. 

Opmerkingen

Wij bieden

Financiering, Donatie, Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner

Gerelateerd aanbod

Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke martkplaats, waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Het IdealenKompas matcht op behoefte aan financiering, advies (verschillende expertises), menskracht, ruimte/locatie en materiaal.

Organisaties, of personen, met een aanbod voor het ondersteunen van een initiatief, maken een profiel aan voor hun aanbod. Als het profiel volledig is ingevuld ziet elke gebruiker welke initiatieven of aanbieders matchen met het eigen profiel.