Training Werken met Netwerken

Dit is een aanbod door dewoldenbeheerder


Training Werken met Netwerken

Training Werken met Netwerken

Met deze training leer je vaardigheden die direct toepasbaar zijn op jouw plan, idee of initiatief.

Hoe krijg je meer mensen in beweging die willen werken aan jouw initiatief? Of hoe krijg je inzichtelijk of je iedereen wel bereikt die je wilt bereiken? Hoe maak je meer verbinding met elkaar en met andere initiatiefnemers?

Na het volgen van de training ben je nog beter in staat om je netwerk vitaal te houden. 

De Netwerktools

De tools zijn vooral gericht op het scherp krijgen van het initiatief en het stadium waarin het zich bevindt, de samenstelling van het netwerk, de interactie tussen leden van het netwerk, verschillende rollen in een netwerk en de posities van actoren in de structuur. WmN is ontwikkeld door Wageningen UR en al veel in de praktijk toegepast. Tijdens de training kun je de tools gelijk op je eigen casussen toepassen.

 

Voor wie?

De trainingen zijn  bedoeld voor vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld bestuursleden van dorpsbelangen, sportverenigingen of muziekverenigingen. Vrijwilligers van stichtingen of op welke andere manier jij met jouw initiatief een bijdrage levert aan hoe je De Wolden mooier maakt.

 

Wanneer?

Er zijn voor nu twee trainingen beschikbaar. De trainingen duren twee dagen, van 9:00 tot 17:00

13 februari & 6 maart (training 1)

13 maart & 28 maart (training 2)

Wil je je aanmelden? Dat kan bij bij José de Korte: [email protected]

Of wil je eerst meer informatie? Dat kan via Lucia Brons: [email protected]

 

 

Opmerkingen

De trainingen vinden plaats in de Tamboer Hoogeveen.

Wij bieden

Menskracht, Materiaal

Menskracht

Trainers geven de cursus. Behalve de lessen uit de training blijkt de training zelf een waardevolle aanvulling te zijn op je eigen sociale netwerk.

Materiaal

Lesmateriaal Werken met Netwerken

Gerelateerd aanbod

Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke martkplaats, waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Het IdealenKompas matcht op behoefte aan financiering, advies (verschillende expertises), menskracht, ruimte/locatie en materiaal.

Organisaties, of personen, met een aanbod voor het ondersteunen van een initiatief, maken een profiel aan voor hun aanbod. Als het profiel volledig is ingevuld ziet elke gebruiker welke initiatieven of aanbieders matchen met het eigen profiel.