Help mee! De Wolden toegankelijk voor iedereen.

Dit is een initiatief van dewoldenbeheerder


Help mee! De Wolden toegankelijk voor iedereen.

De Wolden is een prachtige gemeente, waar ieder van moeten kunnen genieten zonder belemmering. Helaas beschikken wij niet allemaal [meer] over een gezond paar benen, armen, ogen of oren. Of soms kampt iemand met een mentale of verstandelijke beperking waardoor die belemmering ervaart in het dagelijks leven. De Wolden wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij, ongeacht zijn handicap.

Dit is een hele grote opdracht, die de gemeente De Wolden niet alleen kan. De gemeente heeft de hulp nodig van inwoners die hun dorp goed kennen, weten wat er speelt en wat er belangrijk is. Hiervoor is er contact gelegd met de verenigingen van dorpsbelangen. Belangrijk is dat we ook heel graag in contact komen met de ervaringsdeskundigen, die weten hoe het is om in hun dorp voort te bewegen met een beperking of die iemand begeleiden met een beperking. Welke obstakels komt u tegen?

We doen niet alles en ieder dorp tegelijkertijd, maar we pakken het stapsgewijs aan, in samenwerking met de verenigingen van dorpsbelangen en met de doelgroep. Onze eerste stap wordt in beeld brengen welke fysieke beperkingen iemand tegen komt als hij/zij over straat loopt. Zijn de stoepen vrij? Is de bewegwijzering goed leesbaar? Kortom, waar loopt iemand letterlijk tegen aan of struikelt die over?

Voor meer informatie of kunt u en wilt u ons helpen? Dan kunt u contact opnemen met Lisette Tijmens door middel van [email protected] of 06-36 07 59 06.

   


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Financiering, Ontmoeting, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Leefbaarheid, Veiligheid, Zelfredzaamheid

Voor

Buurtbewoners, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Vrijwilligers

In

De Wolden
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Old Mobile