Publieke Dialogen, Midden in de Samenleving

Dit is een initiatief van Stichting


Publieke Dialogen, Midden in de Samenleving

Weet u dat 1 op de 4 mensen in Nederland te maken krijgt met een psychische aandoening? Dat arbeid een belangrijke factor is bij bevordering en behoud van hun herstel? Dat mensen met een langdurige achtergrond GGZ - zo’n 250.000 - behoren tot de meest kwetsbare mensen van onze samenleving - SCP (2017) ‘Staat van Nederland’; GGDHM (2016) ‘Wijkprofielen’ - ? Weet u dat de verwachting is dat het aantal mensen met een psychische aandoening de komende jaren toeneemt - Ministerie van VWS (2018) Volksgezondheid Toekomst Verkenning - Veranderingen Arbeids-markt? Stichting Platform SamenWerken Leiden e.o. bereidt momenteel een project voor genaamd: ‘Publieke Dialogen Midden in de Samenleving - voor iedereen betrokkenen bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg)’ - . Bij dit project worden mensen van alle rangen en standen binnen relevante stakeholders betrokken (overheid; zorg- en welzijnsorganisaties; verzeke-raars; belangenverenigingen; inhoudelijk professionals; ondernemers/werkgevers; ervaringsdeskundigen; mantelzorgers). Het maatschappelijk vernieuwende dat het platform in arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ biedt, is dat het vanuit de maatschappij het onderwerp op basis van ieders (ook instituties, inhoudelijk professionals!) kansen en mogelijkheden op de maatschappelijke meerjarenagenda plaatst. Daarnaast biedt het de begeleide dialoog vanuit maatschappelijk belang in aanwezigheid van en met alle betrokkenen.

Wij doen dit door

Evenement, Onderzoek, Ontmoeting, Proces innovatie, Publicatie, Re-integratie

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Innovatie, Nieuwe economie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 100000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Leiden
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society