Stichting "Onze Ouderen"

Dit is een initiatief van William van Hooff


Stichting "Onze Ouderen"

Met Stichting “Onze Ouderen” wil ik doormiddel van de stichting fondsen gaan werven t.b.v. zorginstellingen die in financiële nood verkeren, organisatorische, financiële en materiele hulp kunnen gebruiken. Door vanuit de sichting bedrijfskundige analyses in zorginstellingen uit te voeren. Komt er een adviesrapport met daarin een voorstel om de nodige knelpunten in de organisatie op te lossen en daar waar nodig te verbeteren. Na het oplossen van de knelpunten en doorgevoerde verbeteringen. Wordt de betreffende zorginstelling financieel ondersteund door de stichting. Dit ter waarborging van het verlenen van kwalitatief mensgerichte goede zorg,  En tevens het verbeteren van de welzijn en welbevinden van zorgbehoevende ouderen en het verzorgend personeel.


Wij doen dit door

Onderzoek, Ontmoeting, Proces innovatie, Publicatie, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Innovatie, Nieuwe economie, Sociale cohesie, Veiligheid, Welzijn, Zorg

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 5000000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society

Initiatief

Steungezin.nl