Over het IdealenKompas

Het IdealenKompas is in 2011 opgericht door GreenWish, een sociale onderneming die ruimte maakt voor duurzaam initiatief. GreenWish ondersteunde sinds 2003 ruim meer dan 1000 initiatieven en adviseerde talloze overheden en organisaties over samenwerken met de samenleving. Eigenlijk is alles wat initiatieven nodig hebben, al ergens aanwezig. De grote vraag is 'hoe vind je het'! Het IdealenKompas biedt hier een oplossing voor. Sinds 2014 werkt GreenWish samen met Amped aan het IdealenKompas.


Partners

Aan de ontwikkeling van het IdealenKompas hebben ook bijgedragen:

Fitemin, programma voor een duurzame leefstijl

Fonds 1818

VSBfonds

Start Foundation

FFG Properties

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

70 particulieren