Privacy Policy IdealenKompas

Deze Privacy Policy zet uiteen hoe idealenKompas de informatie, die je op onze website IdealenKompas en alle whitelabels van het IdealenKompas, met ons deelt, verwerkt en beschermt.

Het IdealenKompas is een initiatief van Stichting GreenWish. Stichting GreenWish, gevestigd aan de Grebbeberglaan 15,  3527 VX te Utrecht is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

GreenWish neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website IdealenKompas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door GreenWish verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GreenWish, via [email protected].

We zullen je gegevens alleen gebruiken om onze services (zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden) aan je te kunnen verlenen, om je een betere gebruikerservaring van de website te geven en om onze services continue te verbeteren. Wij zullen altijd in overeenstemming handelen met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Welke informatie verwerkt IdealenKompas

Aanmelding via een persoonlijk account 
Om je te kunnen identificeren en registeren maak je eerst een account aan bij IdealenKompas. Daarmee krijg telkens als je de site bezoekt via inlog toegang. De inlog is beveiligd met een door jouw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Aanmaken van initiatief of aanbod
Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je een profiel voor 1 of meer initiatieven of aanbiedingen aanmaken. Je doorloopt een vragenlijst en als je klaar bent kun je deze publiceren. Je profiel wordt dan voor iedereen zichtbaar. Hierdoor laat je gebruikers en (potentiele) partners zien wat je doet en welke zaken je nodig hebt om je initiatief te realiseren, dan wel welk aanbod je hebt om initiatieven van anderen te helpen realiseren.
Na het aanmaken van je IdealenKompas profiel kun je aangeven of je de periodieke nieuwsbrief en/of lokale gerichte mailingen wilt ontvangen. Indien je dat wilt, wordt de door jou opgegeven informatie (in het bijzonder je e- mailadres) voor die doeleinden verwerkt. Je profiel en je voorkeuren kun je, wanneer je maar wilt, aanpassen of laten verwijderen.

Communicatie
Bij het aanmaken van je persoonlijk account vragen we je je persoonsgegevens in te vullen. GreenWish zal deze gegevens niet aan derden verstrekken en uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die onder artikel 2 worden genoemd.
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken. Alle gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

2. Voor welke doeleinden zal IdealenKompas informatie over jouw initiatief gebruiken?

3. Gebruik IP-adres
Bij je bezoek aan onze website, wordt je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen) automatisch opgeslagen. IdealenKompas legt deze IP-adressen vast om te bepalen vanaf welke computers IdealenKompas wordt bezocht, onder meer ter beveiliging tegen hackpogingen.

4. Cookies
Bij het gebruik van IdealenKompas worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen, de zogenaamde Google Analytics cookies. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Je kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van je computer via het menu van je browser. GreenWish heeft Google geen toestemming gegeven om via IdealenKompas verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarmee wij voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

5. Op welke wijze beschermt IdealenKompas jouw informatie?
IdealenKompas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie en in het bijzonder jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat niemand er ongeautoriseerd toegang tot heeft.

6. Wijziging van jouw gegevens
Je kunt je profiel (en alle info behorend daarbij ) altijd bekijken en wijzigen via jouw persoonlijke account. Je voert altijd het beheer over je gegevens. Indien je wenst dat de gegevens van jouw initiatief worden verwijderd kun je dat aangeven via [email protected]. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat jouw gegevens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken zijn verwijderd.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van IdealenKompas?
Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van gegevens welke zijn verzameld via de website van IdealenKompas en alle lokale whitelabels.
De website van IdealenKompas en de lokale whitelabels kunnen hyperlinks bevatten waarmee je de IdealenKompas- of whitelabel website(s) verlaat en op websites van derden terecht komt. GreenWish heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn.
GreenWish accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

9. Vragen?
Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, aarzel niet contact met ons op te nemen. Dit kan via [email protected].

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 2 mei 2018