Acht projecten ontvangen subsidie via Initiatiefrijk De Wolden (19-06-2018)

Acht nieuwe initiatieven krijgen subsidie uit Initiatiefrijk De Wolden. Het college zet daarmee een bedrag in van € 151.156,-. Met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.

Doordat leefbaarheid een breed thema is, zijn de initiatieven zoals altijd heel verschillend. “De inzet van Initiatiefrijk De Wolden is een succes. We steunen ideeën van inwoners: er is zo al veel gerealiseerd in onze gemeente”, aldus een tevreden burgemeester Roger de Groot. Hij heeft nog wel een aanvullende wens: “We zien graag meer voorstellen van jongeren. Ook zij kunnen geld vragen voor zaken die zij belangrijk vinden”.

 

Nieuwe projecten

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen ontvangt subsidie voor een goede duurzame straatverlichting. Dit is een vervolg van het project Ansen veilig, da’s mooi en daarmee wordt de renovatie van de dorpskern Ansen voltooid.

In het vijf sterrendorp Echten gaat De Olde Karke een kunstexpositie organiseren in het weekend van 5, 6 en 7 oktober. Tijdens de expositie kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor workshops.

Het derde initiatief heeft ook kunst als thema. Stichting Kunstroute de Wijk-IJhorst organiseert dit jaar voor het eerst een ‘tussenevenement’. Dit evenement is op 21 september en onder andere wordt de film The Last Chair vertoond over de Ruiner Egbert Stellink. In 2019 kunt u weer deelnemen aan de kunstroute.

Jeugdclubwerk in Koekange krijgt een nieuw onderkomen. Het Platdakkie, oorspronkelijk een noodgebouw, wordt gesloopt en op dezelfde plek wordt een nieuw gebouw geplaatst. In het Platdakkie kunnen de kinderen van Koekange aan verschillende clubs deelnemen, zoals een kookclub of een knutselclub.

DeWoldenvervoert breidt haar vervoersaanbod uit met de aanschaf van een rolstoelbus.

WTC Ruinen gaat in samenwerking en overleg met diverse partijen, zoals horeca, Regiegroep Ruinen en Recreatieschap Drenthe, een MTB route aanleggen. De Route wordt een verbinding tussen Zuidwolde en het Dwingelderveld, via Echten en Ruinen.

Een Verrijdbare V.V.V.o Voorziening wordt aangekocht en ingericht in Ansen. De verschillende evenementen in Ansen vinden plaats op diverse locatie en de nieuwe eigen VVVO-kar maakt het werk voor de vrijwilligers een stuk lichter.

 

Bijzondere raadsavond

Christelijke Basisschool De Wegwijzer was donderdagavond 7 juni gastheer voor de raad tijdens een bijzondere raadavond over initiatiefrijk De Wolden. Samen met vertegenwoordigers van eerder gehonoreerde initiatieven, vertelden zij over de betekenis van Initiatiefrijk voor hen als vrijwilligers en initiatiefnemers. Na afloop van de presentatie over de veilige oversteek, maakte het college direct bekend dat de school kon rekenen op subsidie.

 

Afgewezen en aangehouden projecten

Om subsidie te ontvangen moet een project, initiatief of activiteit vernieuwend zijn voor het dorp, er moet aantoonbaar draagvlak zijn en het initiatief behoort duurzaam te zijn. Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het dorp. Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 50% van een project tot een maximaal bedrag van € 100.000,-.
Soms worden projecten aangehouden om initiatiefnemers te helpen te voldoen aan de voorwaarden. De gemeente kan in een vroeg stadium meedenken.

 

Zelf aan de slag?

Een aanvraag kan ingediend worden via dewolden.nl/initiatiefrijk. Op deze webpagina vindt u ook meer informatie. Heeft u nog vragen of wilt u een schriftelijk aanvraagformulier dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 0528 of een e-mail sturen naar [email protected].

Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag of niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen.

 

Ruimte voor initiatief

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

 

 

« Ga een pagina terug