IDW nr. 1: Aanleg ontbrekende schakel fietspad door Belangenvereniging De Wijk

In De Wijk leefde al heel lang de wens om het fietspad aan te leggen langs de Hoogeveensche Vaart vanaf de brandweerkazerne op Noordwijk tot Ossesluis. Dit was een ontbrekende schakel en een prioriteit en wens uit de dorpsvisie, die de Wijk in 2012 heeft opgesteld.

Er was al langer sprake dat dit stuk fietspad er zal komen, maar het ging uiteindelijk toch niet door vanwege bezuinigen. Dankzij Dorpsbelangen De Wijk kwam het fietspad er wel. Geen gebruikelijke klus voor de vereniging, maar samen met een plaatselijke aannemer werd de klus geklaard.

In het najaar van 2015 is men gestart met de aanleg van een tracé van ongeveer 1,6 kilometer lang. Begin juli 2016 kon het fietspad worden geopend en sindsdien wordt er veel gebruik van gemaakt.

Foto is gemaakt door Artizzl Media

 

 

n.b. Deze ‘blog’ is onderdeel van de reeks over eerder gerealiseerde initiatieven, die subsidie hebben gekregen vanuit initiatiefrijk De Wolden. Dit is te herkennen aan IDW, de afkorting voor Initiatiefrijk De Wolden.

 

« Ga een pagina terug