IDW nr. 5 Stichting veldhoek Koekangerveld

In de verschillende Dorpsvisies die de dorpen van de gemeente De Wolden hebben gemaakt voor hun dorp, staat vaak nadrukkelijk het belang van een ontmoetingscentrum genoemd. Het Dorpshuis is het kloppend hart van de dorpen.

In Koekangerveld werd enkele jaren geleden werd na de sluiting van de basisschool met dorpshuisfunctie, in eigen beheer een nieuw dorpshuis neergezet. Dat de dorpelingen het weten te vinden, wordt onderstreept doordat het in 2016 zelfs een uitbreiding onderging. Dorpshuis De Veldhoek was gewoon te klein geworden. Met de uitbreiding kan De Veldhoek voldoende ruimte bieden aan allerlei activiteiten, zoals klaverjassen, stijldansen, biljarten, darten en zingen.

 

n.b. Deze ‘blog’ is onderdeel van de reeks over eerder gerealiseerde initiatieven, die subsidie hebben gekregen vanuit initiatiefrijk De Wolden. Dit is te herkennen aan IDW, de afkorting voor Initiatiefrijk De Wolden.

« Ga een pagina terug