IDW nr. 6 Dijkhuizen Dorpsbelangen Ruinerwold

Eén van de allergrootste (vrijwilligers)projecten van de afgelopen tijd in de gemeente De Wolden dat vrijwilligers hebben gerealiseerd is het project Dijkhuizen.

De gemeente De Wolden was eigenlijk alleen van plan om de riolering aan te pakken en dan vervolgens opnieuw straten.

De inwoners van Dijkhuizen grepen deze kans aan om de gehele straat her in te richten. Hoewel deze straat nu zonder drempels is, waren er wel drempels om te overwinnen om dit project te klaren. Een procesbegeleider van de gemeente heeft enige ondersteuning geven, maar het waren de inwoners zelf die plannen intekenden en samen met plaatselijke aannemers de klus klaarden.

Nu is Dijkhuizen al weer enige tijd in de ‘oude dorpsstijl’.

n.b. Deze ‘blog’ is onderdeel van de reeks over eerder gerealiseerde initiatieven, die subsidie hebben gekregen vanuit initiatiefrijk De Wolden. Dit is te herkennen aan IDW, de afkorting voor Initiatiefrijk De Wolden.

« Ga een pagina terug