Initiatiefrijk De Wolden ronde 1, 2018

Inwoners hebben weer mooie plannen voor vrijwilligerswerk en ontmoeting.  College van De Wolden heeft 20 maart besloten om subsidie te verlenen aan St. AMKS voor de nieuwbouw van de Kringloopwinkel De Wolden in Ruinerwold en subsidie te verstrekken aan Belangenvereniging Oosteinde voor Oosteinde Ontmoet.

Kringloopwinkel "De Wolden"

De Kringloopwinkel in Ruinerwold is nu nog gehuisvest in een pand aan de Hoge Akkers. Arbo-technisch voldoet het pand niet langer voor de vrijwilligers en is de kringloopwinkel er uit gegroeid. Nieuwbouw moet ervoor zorgen dat de vrijwilligers door kunnen gaan met hun goede werk. De Stichting AMKS (Aktief voor Muziek, Kerk en Samenleving) beheert de Kringloopwinkel. De opbrengst van de Kringloopwinkel gaat naar muziekvereniging De Bergklanken en via de diaconieën naar (lokale) initiatieven zoals De Voedselbank, het Hospice, Verzorgingshuis Vonder, het voetbalveldje in Oosteinde, kinderclubwerk Koekange en Hof van Koekange. Voor de nieuwbouw van de Kringloopwinkel is € 100.000,- subsidie verleend aan Stichting AMKS. De verwachting is dat in januari 2019 het nieuwe pand in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd blijft de Kringloopwinkel open in het oude pand.

Ontmoet Oosteinde

Oosteinde organiseert een ontmoetingsdag voor inwoners en ondernemers. Op 26 mei 2018 staat Ontmoet Oosteinde gepland. Lokale ondernemers presenteren zich tijdens deze ontmoetingsdag met allerlei activiteiten. Het doel is dat inwoners en ondernemers elkaar beter leren kennen en daardoor beter weten te vinden, zodat inwoners vaker kiezen voor lokale producten of diensten. Eén van de activiteiten is de ‘Social Sofa’. Dit is een bank die inwoners gaan mozaïeken. De Belangenvereniging Oosteinde ontvangt voor Ontmoet Oosteinde € 6.750,- subsidie.

Spelregels Initiatiefrijk De Wolden

Een initiatief moet vernieuwend zijn voor een dorp en breed gedragen worden. Een grote groep inwoners moet kunnen profiteren van het initiatief. Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het dorp. Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 50% van een project tot een maximaal bedrag van € 100.000,-.

Aanvraag indienen

De gemeente denkt graag in een vroeg stadium met u mee, zowel over de inhoud als over de begroting. U kunt uw aanvraag indienen via dewolden.nl/initiatiefrijk.
Heeft u vragen heeft over Initiatiefrijk De Wolden, over het indienen van een aanvraag of wilt u een aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact op met Lisette Tijmens, via telefoonnummer 0528-291473 of via e-mail [email protected]. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag, of niet zeker weet of uw project wel past binnen deze subsidieregeling, kunt u contact opnemen.

Initiatiefrijk De Wolden

De gemeenteraad van De Wolden heeft, bij de behandeling van de begroting voor 2015, besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook provincie Drenthe levert een bijdrage. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan gemeente De Wolden, die dit vervolgens inzet om inwoners financieel te steunen in de uitvoering van hun plannen.

« Ga een pagina terug