Tastbaar maakt betrouwbaar.

Stichting Beelden in Beweging (StgBiB) ontwikkelt en verbindt door naast kunst gerelateerde events ook sociaal maatschappelijke projecten te onderzoeken en te produceren. De stichting ziet de samenleving als één geheel en is dan ook actief op verschillende terreinen zoals kunst, economie, toerisme, archeologie, erfgoed en beweging. Door op verschillende gebieden te acteren bereikt StgBiB meer verschillende doelgroepen. Zo kan de stichting harten winnen voor onderwerpen waar mensen normaal gesproken niet of minder snel mee in aanraking komen. Op deze manier creëert stichting Beelden in Beweging draagvlak. Door het verbinden en betrekken van mensen wordt dat draagvlak verder vergroot.

Ideologie stichting

De samenleving is gebaat bij inspirationele voorbeelden, events, uitwerkingen in de echte wereld naast de virtuele wereld. Tastbaar maakt meer betrouwbaar, geeft een betere mogelijkheid tot hechting en draagt op die manier bij in het bestaan van de verbindende samenleving. Zoals de naam van de stichting impliceert, gaan we naar de mensen toe. We zijn in beweging, omdat we in deze tijd niet kunnen en willen afwachten. We pakken de zaken graag samen op.

https://www.youtube.com/watch?v=cGUlsEW7a6Q

De stichting Beelden in Beweging onderzoekt visies op lokaal, provinciaal-, landelijk- en buurtniveau, maakt concepten en voorziet die in de ‘echte’ wereld van een tastbare uitingsvorm. De stichting creëert een podium voor nieuwe inzichten, vormt en verbindt een groeiend netwerk en realiseert jaarlijks meerdere deelprojecten die aansluiten op de maatschappelijke relevantie.

Stichting Beelden in Beweging zoekt niet alleen partners binnen het culturele veld, maar ook daarbuiten. Wie heeft er een staat van dienst en wie is veelbelovend? Wie is fris van geest en barst van de leuke ideeën? Wie draait zich om en kijkt naar de lessen geleerd uit het verleden? Onze vragen en problemen zijn niet uniek, de mensheid en haar geschiedenis herhaalt zich vaak. We vertalen naar het nu en destilleren.

Stichting Beelden in Beweging (StgBIB) is goed in het onderzoeken en maken van de fysieke vorm. Tastbaar ... maakt betrouwbaar. 'think global, act local'.

 

« Ga een pagina terug