Architecture + Landscape Constructions

Dit is een aanbod door Field Factors


Architecture + Landscape Constructions

Wij zijn Creative Consultants, en vaak zijn we al vroeg betrokken in het traject van een architectonisch, landschappelijk of ontwikkel project.
Door het ontwerp van producten, diensten, interfaces en (tijdelijke) ruimtelijke ingrepen, streven wij ernaar om ons (stedelijk) landschap beter te begrijpen, aangenamer om te gebruiken, in te leven en dus meer in te spelen op de wensen van de inwoners.
Door vanaf het begin samen te werken in multidisciplinaire teams streven wij naar helderheid, innovatie en vakmanschap. Essentiële waarden in FF's projectaanpak en de basis voor een goed idee zijn design, technische expertise en een doelgerichte proces.
Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zij worden in ieder project ook optimaal op elkaar afgestemd. Dit leidt tot ontwerp voorstellen waarmee waardevolle projecten worden gemaakt: ze voldoen aan de gestelde eisen en passen binnen de doelstellingen ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit.

Wij bieden

Financiering, Lening, Advies / expertise, Menskracht

Advies / Expertise op het gebied van

Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner, Projectplan / businessplan

Menskracht

Conceptuele denkkracht en oplossingen voor innovaties. Daarnaast het oplossen van problemen in het ruimtelijk vakgebied
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Voor je Buurt