Isolatiesubsidie oudere koopwoningen

Dit is een aanbod door Gemeente Barneveld


Isolatiesubsidie oudere koopwoningen

Woning isoleren? Vraag subsidie aan!

Ook in 2013 wordt er weer subsidie verstrekt voor het isoleren van uw woning. Is uw woning voor 1 januari 1980 opgeleverd? Dan kunt u subsidie aanvragen van maximaal € 500,- . De subsidie wordt door de provincie Gelderland verstrekt, maar de gemeente Barneveld voert de regeling uit. Wel geldt: op is op, als de subsidie bijna uitgeput is zal de gemeente Barneveld dat communiceren! Ten opzichte van de jaren 2011 en 2012 zijn de regels om in aanmerking te komen voor subsidie verruimd. DE mogelijkheden en spelregels  om in aanmerking komen, vind u hieronder:

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt een derde van de  kosten tot een maximum van € 500,- . Stel dat de kosten voor isolatie € 1.200,- bedragen, dan ontvangt u een derde deel, dus € 400,- subsidie. Stel dat de kosten € 1.500,- of  € 2.400,- bedragen, dan ontvangt u € 500,- subsidie.

Om aan deze regeling deel te nemen gelden de volgende criteria:

1.     De woning is opgeleverd voor 1 januari 1980.

2.     De woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar van de woning.

3.     Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

a.     Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde  (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

b.    Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W waarbij isolatie van de vloer van een niet verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

c.     Aanbrengen van gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van een woning door:

-       Aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw

-       Door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is.

d.    Aanbrengen van HR++ glas.

4.     Heeft u al subsidie ontvangen op basis van de Subsidieverordening isolatie oudere koopwoningen gemeente Barneveld 2011 of 2012, dan kunt u alleen nog subsidie aanvragen als het totaal ontvangen subsidiebedrag onder de € 500,- is gebleven. Bijvoorbeeld: u heeft in mei 2012 spouwmuurisolatie aangebracht en subsidie aangevraagd. De totale kosten bedroegen € 1.050,- Het subsidiebedrag dat u toen ontvangen heeft bedroeg € 350,-. Als u nu op basis van deze nieuwe regeling nog een aantal ramen wilt vervangen door HR++ glas dan kunt u dus nog maximaal € 150,- subsidie aanvragen.


Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Klankbord / sparring partner
Dit aanbod is ook interessant...