Stimuleringsregeling projectideeën

Dit is een aanbod door Streekhuis Het Groene Woud


Stimuleringsregeling projectideeën

Het bestuur van Het Groene Woud vindt het belangrijk dat goede projectideeën, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen van Het Groene Woud, worden uitgewerkt tot een goed en uitvoeringsgereed projectplan. Soms ontbreken daarvoor de tijd en/of de mogelijkheden. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de stimuleringsregeling van de Stichting Streekhuis Het Groene Woud. Bij honorering draagt het Streekhuis ter stimulering 50% bij aan de ontwikkeling van uw initiatief tot een maximum van 5000 euro.


Wij bieden

Financiering, Donatie
Dit aanbod is ook interessant...