TRACTATUM

Dit is een initiatief van Creadagia


TRACTATUM

Stichting die als makelaar gaat functioneren om sponsors te vinden voor studenten met het doel het voorkomen van een grote studieschuld. Nu de overheid de wet gaat veranderen en getalenteerde jongeren met een grote schuld wil opzadelen krijgen rijke bedrijven en particulieren de kans om een student te adopteren en het bedrag dat nodig is voor de studie te doneren. De Stichting treedt op als bemiddelaar en stelt per match de voorwaarden en tegenprestaties van de student vast. Alleen studenten wiens ouders niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de studie te betalen komen voor TRACTATUM in aanmerking.


Wij doen dit door

Educatie, Financiering, Onderzoek, Ontmoeting

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Leefbaarheid, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Jongeren, Kansarmen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Ouders

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Ode Symphonica

Initiatief

Sisterview