Digitaal Geïnformatiseerd Zorgdossier (DGZ)

Dit is een initiatief van Marcel


Digitaal Geïnformatiseerd Zorgdossier (DGZ)

Integrale zorg via digitale gegevensuitwisseling door de automatiseringsoplossing het Digitaal Geïnformatiseerd Zorgdossier kortweg (DGZ). Het digitale geïnformatiseerde zorgdossier ondersteunend bij o.a. de wijkverpleegkundige die patiënten en cliënten een helpende hand biedt bij hun zorgvraag en maakt deze direct digitaal inzichtelijk binnen het zorglandschap van Nederland. 

In samenwerking met zorgverzekeraars, gemeenten, overheid, zorgverleners, patiëntenverenigingen, NPCF, Ministerie van VWS, Inspectie voor de gezondheidszorg en de stichting zichtbare zorg werken aan geïnformatiseerde zorg is onze missie.


Wij doen dit door

Internet/ICT, Proces innovatie, Voorlichting

Op het gebied van

Innovatie, Internet/ICT, Mobiliteit, Regionale Ontwikkeling, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Jongeren, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Ouderen, Zieken

Wij denken alle zorgbehoevenden mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society