Assessments op 100 competenties voor leerlingen

Dit is een initiatief van Paul


Assessments op 100 competenties voor leerlingen

Door het verder ontwikkelen van onze assessments op basis van 100 competenties gaan wij er van uit dat door deze mentale rontgenfoto elke leerling tot een verbeterde schoolkeuze kan komen, aangezien hij na het invullen van deze assessments exact weet wat zijn sterke punten en mindere punten zijn. Minder uitval op school valt eveneens te verwachten en ook een duidelijker loopbaanprofiel voor elke medewerker als ook de verwachting dat hij of zij al dan niet sucecsvol zal zijn in de gekozen studierichting of werkrichting. Kortom, wij verwachten hiermee als het ware de "nieuwe wasknijper" voor de HRM-wereld te hebben.


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Re-integratie, Voorlichting, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Innovatie, Lokale economie, Mobiliteit, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfredzaamheid

Voor

Jongeren, Kansarmen, Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Ondernemers

Wij denken Mijn droom is om deze assessments een logisch onderdeel te laten zijn van elk onderwijsproces (wat is je kracht en hoe ga je die kracht inzetten!) mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...