Project Nazorg ex-volwassen gedetineerden

Dit is een aanbod door Albert


Project Nazorg ex-volwassen gedetineerden

Vanaf maart 2011 is door een burgersinitiatief de gemeente Katwijk bereid gevonden om voor de duur van 2 jaar een pilot te financieren om ex-volwassen gedetineerden te re-integreren. Na twee jaar heeft de gemeente Katwijk"in 2013, gelet op de resultaten, de pilot structureel omgezet in het project Nazorg ex-volwassen gedetineerde/verslaafden. Gelet op de nu bereikte resutaten over de duur van 4 jaar zijn zo bemoedigend dat wij als Gemeente c.q. nazorteam een vergelijking op landelijk onderzoekniveau (WODC) zouden willen maken. Doelstelling van het project is enerzijds reintegratie van gedetineerde burgers waardoor anderzijds de veiligheid in de samenleving wordt bevordert. Als oud-directeur in het Gevangeniswezen zou ik het zeer op prijs stellen om in contant te treden met onderzoekers van de recidvemonitor. Als zou blijken dat "onze" aanpak en de daaruit voortvloeiende cijfers significant afwijken met de landelijke cijfers, dit wellicht kan leiden tot een aanpak voor andere gemeenten.

Graag zie ik een reactie tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Albert van der PlasOpmerkingen

De werkwijze en doelstelling van het project


Opmerkingen

De werkwijze en doelstelling van het project

Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Projectplan / businessplan
Dit aanbod is ook interessant...