Stichting Proniños

Dit is een initiatief van Katja


Stichting Proniños

Ons doel is alle kinderen in ontwikkelingslanden aanvullend sociaal en financieel onderwijs aan te bieden zodat ze de kans krijgen hun eigen krachten te ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden te ontdekken, voor zichzelf op te komen, zelfstandig te worden en respect te hebben voor anderen en voor hun leefomgeving. Door deze extra scholing geven wij kinderen extra kansen en wordt er een basis gelegd voor een goede toekomst. Op dit moment bereiken wij jaarlijks 3.750 kinderen in Peru, Ethiopië, Oeganda en Kenia. In 2016 wordt Guatemala hieraan toegevoegd. Dit zijn de meest kwestbare kinderen zoals kinderen die wonen in de rurale gebieden in Peru en Kenia, kinderen met een (gehoor)beperking in Ethiopië en weeskinderen in Oeganda.

 

 

 


Wij doen dit door

Educatie

Op het gebied van

Ontwikkelingssamenwerking

Voor

Kansarmen, Kinderen, Mensen met een fysieke beperking

Wij denken 3.750 per jaar mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Ethiopië, Guatemala, Kenia, Oeganda, Peru
Dit is ook interessant...

Initiatief

Move.Dance.Act

Initiatief

Talents 4 Two