Takenbaas

Dit is een initiatief van Frank


Takenbaas

TAKENBAAS: een playful mobile app ten behoeve van gedragsverandering voor LVB jongeren in jeugdreclassering. TAKENBAAS is een prototype van een applicatie waarmee LVB jongeren grote, vooropgestelde doelen beschrijft die samen met een hulpverlener zijn opgesteld. Deze doelen worden ook in samenwerking met de hulpverlener in kleine taken opgesplitst, waarna ze in een logische volgorde worden gezet. Takenbaas stuurt herinneringen op gezette tijden, waar de jongere mee aan de slag gaat. De interactie wordt vanaf dit moment op een speelse manier aangeboden, om hem te verleiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van de taken. De jongere verdient met het uitvoeren van taken en doelen zogenaamde badges, een soort digitale beloning, die de hulpverlener in tastbare beloningen kan omzetten.

Wij doen dit door

Internet/ICT, Onderzoek, Proces innovatie, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

(ex)verslaafden, Jongeren, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een verstandelijke beperking

Wij denken 1000 - 2000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Desti-NAtion

Initiatief

Autisme Coach

Initiatief

Miss Mengelmoes