Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. (DEZo)

Dit is een initiatief van Rens


Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. (DEZo)

Wij zijn een burgerinitiatief. Wij zijn enthousiaste inwoners van Zoetermeer die zich inzetten voor een duurzame leefomgeving. Wij vinden dat een duurzame omgeving alleen gerealiseerd kan worden als inwoners van Zoetermeer, het (lokale) bedrijfsleven en de (lokale) overheid samenwerken. Daar maken wij ons sterk voor! We helpen inwoners van Zoetermeer, bedrijven en overheden bij het energie neutraal maken van woningen, bedrijfspanden en publieke gebouwen. Dat draagt bij aan een CO2 neutrale leefomgeving.

 


Wij doen dit door

Educatie, Productie

Op het gebied van

Duurzaamheid, Energie, Lokale economie, Milieu, Nieuwe economie

Voor

Buurtbewoners, Ondernemers, Vrijwilligers

Wij denken 20000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Zoetermeer
Dit is ook interessant...

Initiatief

Dit wordt groen

Initiatief

New world society