Kindbelevingstuin en moestuin Maaspoort

Dit is een initiatief van Mirjam

in overleg met de coördinator van de eendenkooi Maaspoort

15 november 2016 14:20

Zoveel mogelijk externe partners betrekken bij onze school en onze tuinen, is een streven dat we in de werkgroep voor de komende jaren op de agenda hebben staan. Een start is gemaakt met een goed overleg met Marga van Dijk van stichting de Eendenkooi in de Maaspoort. 

Vanuit de schoolwerkgroep is gezocht naar een breed natuuraanbod voor alle kinderen van de middenbouw. We zijn uitgekomen bij de kindbelevingstuin/moestuin en de nabije omgeving: de Eendenkooi. 

Samen met Marga gaan we een bezoek aan de eendenkooi plannen en invullen met inspirende opdrachten en informatie die ook weer past in het thema dat de kinderen op school aangeboden krijgen. Dit jaar zal dat zijn : bomen, vogels, dieren in het algemeen. 

Tevens hebben we een start gemaakt met het maken van een meerjarenplanning om de bezoekjes aan de eendenkooi op te nemen in ons schoolcurriculum. De relatie met de kindbelevingstuin is te vinden in het uitwerken van kleine opdrachten die vanuit de eendenkooi opgestart zijn of die horen bij het lesaanbod in de klassen. Een mooi begin van nog een lange weg die we aan het bewandelen zijn voor de gehele school.
Dit is ook interessant...

Initiatief

kleine wildernis

Initiatief

Move.Dance.Act