fruit, fruitiger, fruitst

Dit is een initiatief van Marc

De eerste bomen staan erin

8 november 2016 21:54

Vandaag hebben we al enkele hoogstammige fruitbomen kunnen planten. Eerst hebben we de toplaag omgespit en vermengd met teelaarde. Vervolgens hebben we van teelaarde een terpje gemaakt, zodat de wortels niet in de natte leemlaag komen te staan, anders zouden de bomen ziek worden. De bomen gesnooeid zodat de bloesem volop kans krijgt,Vervolgens in de terp de boom geplant en een boomkorf er om heen geplaatst daar de dieren anders de bomen zouden afknagen. Toen de boom aan 2 boompalen vast gemaakt met boomband. Nu wachten op de lente dat de appeltjes,peertjes en pruimpjes te voorschijn gaan komen.
Dit is ook interessant...

Initiatief

You(th) Challenge