aanleggen hagen

Dit is een initiatief van Marc

Een drukke novembermaand

31 oktober 2016 22:45

Op dit moment wordt De Bossche Hoeve door veel mensen uit de wijk en door scholen bezocht.

De Bossche Hoeve heeft sinds een jaar een actieve bestuur wat een nieuw elan wil geven aan de oude kinderboerderij. Er is gekozen om de hoeve een natuurlijk en duurzaam karakter te geven met educatieve mogelijkheden.

Om het duurzaam en educatief karakter te benadrukken is o.a. een helofytenfilter bij de eendenvijver aangelegd. Deze zorgt al voor een betere waterkwaliteit op een natuurlijke manier. Er is begonnen aan de inrichting van een natuurspeelplek met een doolhofje voor de kleinsten, een tribune met vuurplaats en een speelheuvel. Diverse zandbakken en andere natuurlijke speelgelegenheden.

 

Ook zijn de dierenverblijven opgeknapt en diervriendelijker ingericht. Deze dierenverblijven zijn in de meeste gevallen weiden waarin de dieren verblijven met daarop stallen aansluitend in hun behoeften.

 

Dieren hebben naast deze stallen behoefte aan natuurlijke beschutting, daarvoor staan al diverse boomsoorten in de diverse weiden maar enkele weiden bieden nog onvoldoende beschutting. Deze hagen kunnen bescherming bieden tegen de wind.

Daarnaast willen wij de bezoekers graag kennis laten maken met ouderwetse weideafscheiding welke het educatieve plan kan gaan ondersteunen.

 

Vroeger werden in heel Nederland hagen gevlochten. De hagen hadden een duidelijke functie in het oude cultuurlandschap. De hagen werden aangeplant omdat ze veel weerstand boden door het dichte takkenstelsel, aan het na overstroming weglopende water. Om de hagen juist aan de onderkant van de struik zo dicht mogelijk te krijgen werden heggen gelegd.

Voor de beplanting van deze hagen willen wij gebruik gaan maken van de Meidoorn en Hazelaar. Deze struiken zijn harde groeiers en zijn gemakkelijk af te leggen.

Het voordeel van een meidoorn is daarnaast dat de struik doorns heeft, wat ervoor zorgt dat een meidoornhaag niet toegankelijk is voor de weidedieren en vraat zal verminderen. Door de ondoordringbaarheid vinden veel dieren er een veilig heenkomen tegen roofvogels, nestelgelegenheid en voedsel. Vele soorten vogels, kleinere zoogdieren en insecten profiteren van de aanwezigheid van de meidoorn in ons landschap.

De hazelaar is een inheemse struik in Nederland en kwam hier reeds in de prehistorie voor. De struik groeit op diverse plaatsen in ons land, in houtwallen, struwelen en bosranden. De hazelaar loopt na afzetten opnieuw uit en past dus goed in onze hagen.

Het belang van de hazelaar voor de fauna is divers. De hazelaar is met zijn vroege bloei belangrijk voor bijen. De knoppen, bladeren en jonge loten zijn een welkome voedselbron voor diverse dieren en de hazelnoten worden door verschillende vogels en (knaag)dieren gegeten, zoals de vlaamse gaai, eekhoorn en muizen.

Helaas kunnen we niet alle traditionele haagsoorten gebruiken vanwege de giftigheid van sommige struiken.

Er staan nu al weide afscheidingen van gaas. Tegen deze gaas wand willen wij een extra gaaswand aanzetten waartussen wij de struiken kunnen gaan planten. De haagplanten staan zodoende tussen twee gaaswanden waardoor de weidedieren nimmer in het hart van de struik kunnen gaan knagen. Takken welke door de gaaswand gaan groeien mogen zodoende gegeten worden door deze dieren omdat ze de plant niet kunnen doden, maar door dat de meidoorn stekelachtig is zullen ze niet graag aan deze haag gaan knagen. Door de massale en snelle groei zal er een mooie haag gaan ontstaan welke het gaas geheel uit zijn zicht zal gaan onttrekken.

Ook willen wij de palen die we gebruiken voor de afrastering extra diep gaan plaatsen en uitboren, daarvoor willen wij een motorgrondboor huren. Op ongeveer 1meter diep is namelijk een dunne zandlaag aanwezig die dan het overtallige water kan afvoeren doordat wij de grondlagen op die manier gaan doorbreken.
Dit is ook interessant...

Initiatief

Precious Plastic