Goede Buur

Dit is een initiatief van Timon


Goede Buur

Samen met een aantal jonge gezinnen die rondom een binnengebied wonen willen we deze grond overkopen van de timmerman en de bebouwing geschikt maken voor begeleid wonen voor jongeren. Als omwonenden willen we gaan fungeren als 'goede buur' voor deze jongeren. Groeiprogramma Goede Buur

 

 

 

 


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Financiering, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Alleenstaanden, Jongeren, Volwassenen

Wij denken 1200 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Dordrecht
Dit is ook interessant...

Initiatief

Authentiek Zeist

Initiatief

Delivery2care