Ondersteuningsworkshops

Dit is een aanbod door Arina


Ondersteuningsworkshops

De workshops zijn er ter ondersteuning van naasten bij de aandoening verslaving. Door een luisterend oor te bieden aan ervaringsverhalen creëren we kansen. Voor beide naaste. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij als naaste werken aan onze eigen persoonlijke groei. Er zal naast kennis over de aandoening verslaving ruimte zijn voor eigen inbreng, we bieden steun. De vaardigheden die u nodig heeft om uw eigen grenzen te bewaken en sterker in uw schoenen te staan. Doel hiervan is tevens ook om uw dierbaren te helpen, die lijken vast te zitten in of in herstel zijn van een verslaving.   

Een positief netwerk om uw dierbaren heen is van cruciaal belang. U zult leren om ze beter te ondersteunen, zonder uzelf uit het oog te verliezen.
Zo vergroten we de kans van slagen voor beide naasten.


Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht, Materiaal

Advies / Expertise op het gebied van

Klankbord / sparring partner

Menskracht

Expertise als counsellor en coach, organisator netwerkevenement

Materiaal

Coaching en counselling gerichte, in eigen beheer ontwikkelde producten zoals !kiesspel 2.0 +bijbehorende !Kapp (gratis download google playstore)
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Re-boost