Wereldreddingsbrigade

Dit is een initiatief van Inge


Wereldreddingsbrigade

Als beeldend kunstenaar heb ik me altijd verbaasd over de frisse ideeën, verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Een bron van inspiratie die zelden wordt aangeboord.

In dit programma voor de basisschool worden kinderen uitgedaagd mee te denken over een oplossing voor een bepaald (mondiaal) probleem. Én op een creatieve manier zelf oplossingen aan te dragen. Te denken valt aan: vervuiling, opwarming van de aarde, zwerfafval, armoede, ziekte, veiligheid, werkloosheid, voedselvoorziening en mensenrechten maar ook eenzaamheid en pesten.

Organisaties, bedrijven of instellingen schetsen in een filmpje een probleem en stellen een directe hulpvraag aan de kinderen. Als leden van de WereldReddingsBrigade worden kinderen via een aantal stappen uitgedaagd het probleem van alle kanten te onderzoeken. Om vervolgens een creatieve, eigen beeldende oplossing te bedenken én uit te voeren. Deze oplossingen worden dan weer gepresenteerd aan de organisatie. Zo krijgt deze in één klap een flink arsenaal aan verschillende visies en creatieve oplossingen gepresenteerd.
Voor de kinderen leidt dit programma naast allerlei cognitieve en creatieve leereffecten, ook tot vergroting van bewustwording en kennis.  

Kinderen zijn geboren filosofen, kunstenaars en uitvinders. Zonde om deze potentie niet te benutten!

 


Wij doen dit door

Educatie, Proces innovatie, Voorlichting

Op het gebied van

Duurzaamheid, Kunst, Leefbaarheid, Ontwikkelingssamenwerking, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie

Voor

Kinderen

Wij denken in deze pilot 60 kinderen mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Tilburg
Dit is ook interessant...

Initiatief

Molenhoek