Mobility Hack

Dit is een initiatief van Jongerenraad Son en Breugel

Wat gaan wij doen?

Jongeren in Son & Breugel kunnen niet op een voor hun passende manier van Son & Breugel naar Eindhoven en/of Den Bosch komen. Het OV sluit onvoldoende aan qua frequentie en tijdsduur, fietsen is te ver en met de auto is geen duurzame optie. Om aandacht rondom dit thema te genereren en vernieuwende en creatieve oplossingen voor dit vraagstuk te genereren organiseert de jongerenraad Son & Breugel een Mobility Hack. Studenten, bewoners van Son & Breugel en stakeholders vanuit het professionele werkveld worden uitgedaagd om in co-creatie tot een oplossing te komen.

Wij doen dit door

Evenement

Op het gebied van

Leefbaarheid, Mobiliteit, Transport

Voor

Jongeren, Ondernemers, Volwassenen, Vrijwilligers

In

Son en Breugel

Gerelateerde initiatieven

Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke martkplaats, waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Het IdealenKompas matcht op behoefte aan financiering, advies (verschillende expertises), menskracht, ruimte/locatie en materiaal.

Organisaties, of personen, met een aanbod voor het ondersteunen van een initiatief, maken een profiel aan voor hun aanbod. Als het profiel volledig is ingevuld ziet elke gebruiker welke initiatieven of aanbieders matchen met het eigen profiel.