Backbones

Dit is een aanbod door Monique


Backbones

De zorg roept om extra handen en vreest tekorten. Tegelijkertijd werken er heel veel ervaren mensen in de zorg die met inzet van technologie en door samenwerking met anderen meer kunnen bereiken. Wij willen juist in deze mensen investeren door hun duurzame inzetbaarheid in de veranderende gezondheidszorg te verbeteren. We richten ons op de doelgroep met minimaal 20 jaar ervaring in de care. Dit zijn de mensen die door de jaren heen met hart en ziel voor de care gewerkt hebben, vaak ook een gezin hebben geleid en die nu te maken krijgen met een ingrijpende transformatie. Waarderen van hun praktische wijsheid en dit verbinden aan passende technologie zal hun werk leuker, slimmer en beter maken. 
​Voor het programma Backbones gebruiken we een aantal concepten die elk voor zich reeds beproefd zijn. Het gaat over het zorgconcept 'Zorg voor elkaar' waar het ontwikkelen van nieuwe competenties als regievoeren, vraagverhelderen, zelforganisatie en creatief zorgen aan bod komen en de inzet van een online learning community waar deelnemers slim, snel en samen een lerende netwerk met elkaar vormen. In Backbones worden beide concepten integral benut. Meer over het programma :  lees hier
 

 Opmerkingen

Deelname is voor tenminste 2 jaar, bij voldoende schaalgrootte en budget kan er wetenschappelijk onderzoek mee gaan lopen naar duurzame inzetbeaarheid.


Opmerkingen

Deelname is voor tenminste 2 jaar, bij voldoende schaalgrootte en budget kan er wetenschappelijk onderzoek mee gaan lopen naar duurzame inzetbeaarheid.

Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Communicatie / PR, Klankbord / sparring partner, Marketing, Projectplan / businessplan
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Speak N Meet