Doclines

Dit is een initiatief van Monique


Doclines

Doclines is een overkoepelend mediaplatform, ontwikkeld om een breed publiek actief te betrekken bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken - met televisiedocumentaires als uitgangspunt - door bestaande traditionele media te koppelen aan nieuwe innovatieve communicatievormen. Goed vertelde beeldverhalen die online en offline hun weg zullen vinden en mensen zullen stimuleren meer te willen doen dan enkel kijken. De impact van vooral sociaal-maatschappelijke documentaires kan veel groter zijn en daar wil Doclines zich voor inzetten. Doclines wil dat bewerkstelligen door kijkers en betrokkenen, geïnteresseerden en geëngageerden, makers en organisaties met elkaar in contact te brengen, waardoor er communities ontstaan. Door mensen te stimuleren activiteiten te ondernemen en door er belangengroepen, lobbyisten, bedrijven, filantropen, beleidsmakers bij te betrekken hopen we aanzetten te geven tot structurele veranderingen. Door televisiedocumentaires te maken en te presenteren binnen het kader van een DocStory krijgen ze niet alleen een groter, maar ook een ander - langdurig - bereik. Binnen de context van een DocStory kan de inhoud van de verhalen los van de uitzending in andere vormen en via andere kanalen gedurende een lange periode gecommuniceerd worden. Iedereen kan meedoen aan het vertellen van het verhaal door eigen kennis en expertise te delen, meningen of activiteiten te ondernemen, mensen financieel of anderszins te steunen. De DocStories zijn permanent in ontwikkeling, omdat nieuwe informatie en behaalde resultaten razendsnel kunnen worden gecommuniceerd. Doclines wil uitgroeien tot een nationaal en internationaal erkend platform waar makers, ngo’s, politiek en publiek met interesse in sociaal-maatschappelijke vraagstukken elkaar weten te vinden.

Wij doen dit door

Educatie, Film, Ontmoeting, Proces innovatie, Publicatie, Voorlichting

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Cultuur, Innovatie, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 4000000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care