Verspilling tegen gaan in verzorgingstehuizen

Dit is een initiatief van Amber


Verspilling tegen gaan in verzorgingstehuizen

Aan Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van LNV. Tijdens mijn werk in de zorg in een verzorgingstehuis merk ik dat er erg weinig aandacht word besteed aan voedselverspilling en plastic/papier/voedselresten afval. Zo word er bijna elke dag vers brood weg gegooid, en komen de etensresten terecht bij de plastic en papier. Dit is natuurlijk heel erg zonde! zeker omdat zo'n verzorgingstehuis en enorme hoeveelheid afval produceert. Maar daarom kan zo'n verzorgingstehuis ook en enorm verschil maken. want als wij nou de gelegenheid krijgen om afval te kunnen scheiden dragen wij niet alleen bij aan de zorg voor onze bewoners, maar ook voor de rest van de wereld. Het is een idee waar ik al een tijdje over nadacht, daarom stuur ik dit op. Met vriendelijke groet, Amber Peschar Mijn initiatief is om verspilling tegen te gaan in verzorgingstehuizen door afval te scheiden en minder weg te gooien

Wij doen dit door

Financiering, Groenonderhoud, Natuurbeheer

Op het gebied van

Duurzaamheid, Milieu, Natuur, Productie en consumptie, Welzijn, Zorg

Voor

Alle doelgroepen.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Desti-NAtion