Spelenderwijze energie bewust

Dit is een initiatief van Kinderboerderij


Spelenderwijze energie bewust

Kinderen spelenderwijs bewust te maken van wat hun energie & energie uit de natuur kan opwekken en kan laten werken. Wat we willen bereiken is om kinderen spelenderwijs bewust te maken van wat hun energie én energie uit de natuur kan laten werken. Kinderen worden tegenwoordig al op jonge leeftijd geconfronteerd met energie. Met de opwarming van de aarde vinden wij dat we dit heel gericht aan moeten pakken. Wij willen met ‘1e duurzame energieopwekkende educatieve kinder-/ speel boerderij’ de kennis in de buitenlucht en spelenderwijs verbreden bij kinderen van 2-12 jr. Natuurlijk zal er automatisch gebruik worden gemaakt van de speeltuin van de kinderen uit de directe omgeving. Ook basisscholen en kindcentra kunnen de openbare speeltuin gebruiken om hun kennis en lesmateriaal over energie en en zonne- en windenergie over te brengen bij hun kinderen. We plaatsen meerdere energieopwekkende speeltoestellen en gewone toestellen welke we willen koppelen aan het thema. Het eerste belangrijke energie opwekkende speeltoestel willen wij op korte termijn (2019) al aan gaan brengen zodat het ook gelijk bij bezoekers gaat leven en direct ook de benodigde positieve reacties moet gaan opleveren. Doelstelling is om de overige toestellen in 2020 te kunnen gaan plaatsen. zie http://debosschehoeve.com/index.php/duurzaamheid/algemeen

Wij doen dit door

Educatie, Financiering, Natuurbeheer

Op het gebied van

Duurzaamheid, Energie, Landschap platteland, Milieu, Natuur, Water

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 3500 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Food4Bees