StikStop

Dit is een initiatief van Gökhan

Initiatief

20 januari 2020 16:55

Mijn naam is Gökhan Temizkan. Ik ben een 23-jarige ambitieuze persoon die graag een eigen onderneming wilt starten. Mijn eerste onderneming zou ik graag willen beginnen met het bestrijden van het stikstof probleem. Dagelijks word er op de radio of het nieuws wel wat gezegd over het probleem. Dit betekend dus dat het daadwerkelijk een punt is voor het land waar zo snel mogelijk een oplossing voor moet komen. Het is dus een uiterst kans voor mij om hier mijn deel in te hebben. Mijn ambitie is dan ook om een gezond bedrijf op te richten en om vervolgens te werken voor mezelf.

Het plan is om een app te maken die het carpoolen gaat stimuleren. Door middel van het carpoolen zullen er uiteindelijk minder auto’s de weg op gaan. Dit is voor het milieu goed maar ook goed voor de portemonnee van een burger. Ten slotte levert het in de spitsuren minder files op doordat er minder auto’s op de weg zullen zijn.

In details gezegd is het als volgt. De app zou onderdeel moeten uitmaken van bedrijven. Het is de bedoeling dat de directeur dit toepast op zijn of haar bedrijf. Hiermee zorgt het bedrijf ervoor dat het duurzaam onderneemt door aan het klimaat te denken. Dit staat ook goed op papier voor een bedrijf. Wellicht kan het stimuleren van carpoolen ook verbonden worden met een certificaat dat aangeeft dat het bedrijf duurzaam onderneemt.
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society