ZIEN! Reizende expo psychisch kwetsbare mensen

Dit is een initiatief van Gert Willem


ZIEN! Reizende expo psychisch kwetsbare mensen

Wij, een aantal kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid willen empathie en medemenselijkheid terugbrengen in de behandeling en omgang met mensen met een psychische ziekte. Marktwerking en efficiencyslagen in de zorg en een samenleving die steeds individueler wordt zorgen voor meer eenzaamheid. Met een rondreizende tentoonstelling met 24 foto's van ernstig psychisch zieke mensen, bijbehorende gedichten en geluidsfragmenten met de dwanggedachten van de betreffende mensen willen we bereiken dat de kijker dichter bij deze mensen komt te staan. Door middel van workshops gaan we ook in gesprek over het thema empathie en medemenselijkheid. Wil je de expositie op jouw locatie? Doe dan een bijdrage en help ons het project van de grond te krijgen.

Wij doen dit door

Ontmoeting, Tentoonstelling, Voorlichting

Op het gebied van

Kunst, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Welzijn, Zorg

Voor

Mensen met een psychische beperking

Wij denken 100000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Nieuw Socialisme

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Stadskamer050

Initiatief

bolders hofje

Initiatief

Authentiek Zeist