Stichting Weerterlandhout

Dit is een initiatief van WimVlekken


Stichting Weerterlandhout

Om gekapte bomen voor verbranding in energiecentrales te behoeden is in 2017 Stichting Weerterlandhout opgericht. Door van lokaal gekapte bomen nuttige producten te maken voor de Weerter gemeenschap wordt het CO2 dat in deze bomen gedurende vele decennia is opgeslagen vastgehouden voor nog eens vele decennia. Zo dragen we bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot en milieubewustzijn van de lokale burgers. Weerterlandhout wordt volledig gerund voor vrijwilligers. Zodra de stichting over een eigen werkplaats kan beschikken, zullen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid en ingezet.

Wij doen dit door

Educatie, Productie

Op het gebied van

Duurzaamheid, Milieu

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken In principe alle woongemeenschappen, verenigingen en bedrijven in Weert, toch minimaal 10.000 mensen. mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Weert
Dit is ook interessant...

Initiatief

Het Dierenorkest