Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem e0

Dit is een initiatief van Peter


Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem e0

Blauwe Zone Kaag en Braassem e.o. is een duurzaamheidsinitiatief om activiteiten te ontwikkelen en te verbinden die leiden tot een duurzame gezondheid en deze te ondersteunen en te initiëren. Hiervoor hebben wij een platform opgericht: www.blauwezonekaagenbraassem.nl waarbij we inwoners willen inspireren, informeren en activeren om leefstijl-gerelateerde acties te ondernemen teneinde hun gezondheid en de weerbaarheid te herstellen. Wij ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten als: - moestuin tuinieren om eenieder weer te verbinden met de oorsprong van ons voedsel en gezonde, natuurlijke voeding binnen te krijgen zonder bestrijdingsmiddelen. Dit initiatief willen wij verbinden met een lijn naar de voedselbanken om ook degenen die dat niet kunnen betalen van gezond eten te voorzien. Ook loopt er een project om de schooltuinen weer in oude Glorie te herstellen en educatie over gezond eten en natuurlijk eten onder de aandacht te brengen via een educatieprogramma voor kinderen - Workshops voor professionals over ''Goed Eten''. Professionals kunnen dat weer uitdragen naar hun cliënten. Ook staat het maken van e-learnings voor professionals over hetzelfde onderwerp op het programma. - Workshops en e-learnings ontwikkelen voor inwoners om hen weer in contact te brengen met natuurlijke voeding, ze te inspireren wat dat eigenlijk is en hoe je een en ander kan veranderen om weer een gezonde leefstijl te ontwikkelen. - het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving die uitnodigt om te bewegen met meer groen en bewegingsmogelijkheden.

Wij doen dit door

Educatie, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Duurzaamheid, Leefbaarheid, Milieu, Natuur, Productie en consumptie, Welzijn

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 28000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Kaag en Braassem
Dit is ook interessant...

Initiatief

Ponykamp 2022