Kanker in Beeld

Dit is een initiatief van onbekend


Kanker in Beeld

Stichting Kanker in Beeld stimuleert creatieve en beeldende expressie projecten voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Creatieve processen kunnen innerlijke kracht in mensen naar boven halen en hen helpen om de ziekte emotioneel te verwerken. Bij deze vormen van expressie gaat het niet alleen om afleiding en bezigheid waarmee emoties direct ruimte krijgen. Minstens zo belangrijk is het dat gevoelens van wanhoop, verdriet, onmacht, woede, hoop enz. er mogen zijn, kortom dat je er jezelf mag zijn in wat voor gedaante dan ook. De werken die mensen maken, de liederen die worden gezongen zijn onderdeel van hun identiteit die door de ziekte zo vaak een enorme deuk heeft opgelopen. Kanker in Beeld heeft drie landelijke projecten opgezet waarvan Zingen voor je Leven (landelijk netwerk van koren, zie ook www.zingenvoorjeleven.nl) goed draait en ook moet blijven draaien.  Beelden voor je Leven (landelijk netwerk met open ateliers in samenwerking met inloophuizen en ziekenhuizen) en Spelen voor je Leven (drama en vrije expressie) zijn in een pilotfase. Vanaf 2013 zou stichting Kanker in Beeld dit landelijke netwerk willen uitbouwen. Schrijven voor je Leven ligt in de planning voor 2014. Hiermee zouden we graag schrijfprojecten willen opzetten. Alle projecten van Kanker in Beeld worden in groepsverband georganiseerd met als doel dat mensen elkaar samen opvangen en voor elkaar zorgen. Vaktherapeuten beeldend, zang, drama verzorgen samen met kunstenaars, dirigenten en acteurs voor de inhoudelijke invulling van de projecten. We proberen 2 jaarlijks een grote korendag, regionale of landelijke tentoonstelling of theateroptredens te verzorgen.


Wij doen dit door

Ontmoeting, Re-integratie, Therapie, Voorlichting

Op het gebied van

Cultuur, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zorg

Voor

Volwassenen, Zieken

Wij denken 1000 en op den duur veel meer mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society