Knooppunt goes Flex

Dit is een initiatief van onbekend


Knooppunt goes Flex

Het Knooppunt is een onderwijs-zorg voorziening in Den Haag voor jongeren van 12 t/m 16 jaar waaraan de school van herkomst geen passend onderwijs meer kan bieden. Het Knooppunt bestaat momenteel 8 jaar.

Op Het Knooppunt verblijven de jongeren 26 weken tot twee jaar. Zij volgen onderwijs en daarnaast krijgen zij gedragstrainingen. De jongeren komen grotendeels uit de kansarme wijken van Den Haag en omstreken. Binnen de gezinnen van deze jongeren is de balans tussen draagkracht en draaglast meestal ernstig verstoord. Er is regelmatig sprake van sociale uitsluiting en armoede.

Het Knooppunt groeit en groeit uit naar het Flexcollege. Er staat een verhuizing te wachten in oktober 2015. Vanuit alle VO scholen binnen Haaglanden krijgt het Knooppunt de financiele middelen om onderwijs te geven. Echter Het Knooppunt heeft een groot gebrek aan facilitaire middelen om de vaak moeilijk lerende doelgroep op een prikkelende manier de lesstof aan te reiken. Daarnaast hebben deze jongeren ook baat bij het krijgen van expressieve vakken zoals muziek, dans, beeldendevorming. Aan al deze zaken is er een groot gebrek.

Wij vragen dan ook de hulp van de samenleving om voor deze doelgroep, die overal wordt weggestuurd, een gelijke kans te creeren die elk kind in deze wereld toch verdiend!


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Educatie, Therapie, Voorlichting

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Sociale cohesie, Welzijn, Zorg

Voor

Jongeren, Kansarmen, Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Minderheden

Wij denken 1000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Delft, 's-Gravenhage, Zoetermeer
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care