Erasmus Tuinen

Dit is een initiatief van onbekend


Erasmus Tuinen

Erasmus Tuinen

In de zogenaamde achterstandswijken in Rotterdam, waar de meeste kinderen wonen, is voorlichting over natuur, opgroeiende kinderen en gezondheid enerzijds en anderzijds ruimte om buiten te kunnen spelen het hardst nodig en het minst aanwezig. Het project Erasmus Tuinen wil hierin verandering brengen.

De Erasmus Tuin in het Centrum

Het vlaggenschip en promotor

Tegenover het Sophia Kinderziekenhuis wordt in de plantsoenen voor het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam aan de Wytemaweg, een voorbeeld van een Erasmus tuin ingericht, gericht op baby’s, peuters en kleuters. Deze tuin wordt ingericht volgens de methode ‘Tuinman in de Wijk’. Met hulp van scholieren, patiënten, medewerkers van het ziekenhuis en vrijwilligers.

De Erasmus Tuin aan de Wytemaweg is het vlaggenschip en promotor van het project, hierin is zichtbaar wat een Erasmus Tuin is, mensen kunnen een praatje maken en informatie krijgen waar de Erasmus Tuin in hun eigen wijk is en hoe de programma’s in elkaar zitten.

In iedere wijk een Erasmus Tuin

Gekoppeld aan deze hoofdlocatie is het de opzet in Rotterdamse wijken een netwerk van Erasmus Tuinen te openen, te starten in de zogenaamde achterstandswijken.

De doelgroep zijn in eerste instantie ouders met kinderen tot 4 jaar, voor deze groep is eigenlijk geen mogelijkheid ‘in de natuur’ te zijn en voorlichting over natuur en gezondheid. Bovendien is juist bij deze groep het te verwachtte rendement voor gezondheid het grootst. De Erasmustuin start met een babyveldje en een peuter en kleuter ontdektuin.

Het spreekt voor zich dat dit per wijk met lokale partijen en stedelijke partijen wordt opgezet (speeltuinen, binnenterreinen, educatieve tuinen, consultatiebureaus, GGD etc.) In een latere fase kan dit worden uitgebreid met andere doelgroepen, zoals ouderen en ander mensen waarvoor het verblijven en werken in de natuur gezondmakend is. (dementie, depressie, burn-out, e.d.). Voor kinderen ouder dan 4 jaar moet voldoende speelruimte worden gecreëerd in de openbare ruimte.

Tijdslijn

Momenteel zijn we met diverse partijen in gesprek over het programma, samenwerking en financiering. Planning is dat we in maart 2013 kunnen beginnen met het inrichten van de plantsoenen aan de Wytemaweg en hopelijk parallel hieraan een locale Erasmus Tuin in drie Rotterdamse wijken…

 


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Ontmoeting, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Natuur, Welzijn, Zorg

Voor

Buurtbewoners, Kinderen, Ouders, Vrijwilligers

Wij denken moeilijk in te schatten, eerste jaar 100 ouders met kinderen die meedoen en 5000 die ervan gehoord hebben mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Rotterdam
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society