Het Hoogwater Verbond

Dit is een initiatief van onbekend


Het Hoogwater Verbond

Het idee

Grofweg de helft van alle Nederlandse huishoudens (6.000.000!) woont in een gevaarlijke zone voor wat betreft hoogwater. De andere helft zit droog. Voor elk huishouden in Nederland is er dus in theorie een gastadres beschikbaar op veilige hoogte. Wat nu als elk huishouden via een website en social media zelf op zoek gaat naar zo’n gastadres? Ze kan dan eenvoudig persoonlijke voorkeuren als gezinssamenstelling, huis, huisregels, religieuze overtuiging, hobby’s e.d. laten meewegen. Ze komt zelf met haar gastadres overeen of een verblijf wat kost, hoe lang dat maximaal mag duren, wat je van elkaar verwacht e.d. Bij verhuizing of anderszins kan de overeenkomst simpel verbroken worden en gaat men op zoek naar een ander gastadres of naar andere gasten.

Het Hoogwater Verbond heeft natuurlijk ook nut bij calamiteiten als aswolken, plagen en epidemieën. Ze is een warm alternatief voor (vroegtijdige) koude evacuatie.Meer nog dan dat gaan mensen elkaar ontmoeten. In afwachting van rampen die mogelijk nooit plaatsvinden, gaan burgers elkaar opzoeken, organiseren scholen uitwisseling, ontstaat nieuw toerisme,  nieuwe samenwerking, nieuwe liefde. Aldus is Het Hoogwater Verbond een prachtige aanjager van maatschappelijke verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid.


Wij doen dit door

Ontmoeting, Proces innovatie, Website

Op het gebied van

Sociale cohesie, Veiligheid, Water, Zelfredzaamheid

Voor

Alleenstaanden, Gezinnen

Wij denken 1.000.000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care