Ezelshoeve's 2020

Dit is een initiatief van onbekend

Wij denken ongeveer € 100.000,00 nodig te hebben en zoeken een lening van € 20.000,00 en zoeken een donatie/subsidie van € 80.000,00. Wij hebben advies/expertise op het gebied van Financiering zoeken en werven. Onze menskracht is niet gespecificeerd. Ons materiaal bestaat uit We gaan de complete locatie verduurzamen. De te zetten stappen moeten nog geconcretiseerd worden, maar te denken valt aan systeem voor regenwater recuperatie, pers voor mest, duurzame bouwmaterialen voor herinrichting terrein etc(zonnepanelen zijn reeds verkregen) .
Dit is ook interessant...

Initiatief

Gouden Unit

Initiatief

Precious Plastic