Stichting sociaal cultureele stichting west

Dit is een initiatief van onbekend


Stichting sociaal cultureele stichting west

IStichting Sociaal Culturele Stichting West

Geachte vrienden  en contakten en instanties wij hebben een stichting opgestart maar wij beschikken Weinig eigen geld daarom vragen wij van onze vrienden contakten kvk nr. 59463325

Kleine donatie alle donaties welkom om de stichting in stand te houden en een ontmoetings ruimte te huren

U lunt uw. donatie betalen hier ondervermelde bank rekening

Rekening houder. 

Stichting Sociaal Culturele Stichting West

Ing rekening 

NL77INGB 0006532651

Bic  INGBNL2A

Foundation Social Cultural Foundation West

Dear friends and contakten we have a Foundation started but we have Little private money that is why we are asking of our contakten friends

Small donation all donations are welkom ,All donations are for rent meeting room

You can stort donation  bank account

Account holder. 

Foundation Social Cultural Foundation West

Ing bank account 

NL77INGB 0006532651

Bic INGBNL2A


Wij doen dit door

Ontmoeting, Publicatie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Cultuur, Leefbaarheid, Welzijn, Zorg

Voor

Alleenstaanden, Mannen, Ouderen, Vrouwen

Wij denken 200 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society