Ondersteuning initiatieven duurzaamheid Utrecht

Dit is een aanbod door gemeente Utrecht, Stadswerken, NMC


Ondersteuning initiatieven duurzaamheid Utrecht

Stichting Utrecht Natuurlijk ondersteunt initiatieven uit de wijk en/of stad. Die ondersteuning kan bestaan uit procesbegeleiding, materiaalverstrekking, gebruik voorzieningen, inschakelen van netwerk en expertise.

Aan elke wijk is vanuit Utrecht Natuurlijk een adviseur toegewezen. Bij een wijkgerichte vraag wordt deze doorgespeeld aan de betreffende consulent


Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht, Ruimte / locatie, Materiaal

Advies / Expertise op het gebied van

Communicatie / PR, Klankbord / sparring partner, Projectplan / businessplan

Menskracht

indien het initiatieven betreft die passen binnen missie en visie van Utrecht Natuurlijk dan bekijken we of de inzet van medewerkers mogelijk is.

Ruimte / locatie

Utrecht Natuurlijk beschikt over verschillende multifunctionele voorzieningen verspreid over de stad. Zie http://www.utrechtnatuurlijk.nl

Materiaal

lesmateriaal, vakliteratuur, tuingereedschappen
Dit aanbod is ook interessant...