Crowdsourcing en co-creatie voor duurzame initiatieven

Dit is een aanbod door Share2start


Crowdsourcing en co-creatie voor duurzame initiatieven

Sommige ideeën missen de kennis om tot daadwerkelijke ontwikkeling te komen. Door samen met de 'crowd' te innoveren is het vaak mogelijk deze kennis wél te vinden. Share2start biedt een zogenaamd open innovatie platform, waar door middel van co-creatie ideeën gedeeld en samen verder ontwikkeld kunnen worden.

In principe zijn alle ideeën in de thema's duurzaamheid, mobiliteit, het nieuwe werken en vitaliteit welkom, maar die ideeën die de mogelijkheid hebben om zich daadwerkelijk te ontwikkelen tot een innovatief product of dienst zijn voor ons publiek het meest interessant.

Wanneer om een specifieke oplossing gevraagd wordt kan tevens een beloning geboden worden, welke de kans op oplossing alleen maar vergroot.


Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Communicatie / PR, Financieel boekhouding, Financiële en/of bedrijfseconomische kennis, Klankbord / sparring partner, Logistiek, Marketing, Milieu-technische ondersteuning, Organisatie juridische Kennis, Organisatie ondernemingsvormen, Projectplan / businessplan
Dit aanbod is ook interessant...