Financiering

Dit is een aanbod door Stichting DOEN


Financiering

Stichting DOEN ondersteunt zowel grote als kleine initiatieven en werkt vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren,verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk.

DOEN kan zich langer aan organisaties verbinden als zij zich als voorloper blijven manifesteren. DOEN geeft de voorkeur aan initiatieven die qua onderwerp, regio of anderszins aansluiten bij al door DOEN gefinancierde initiatieven en deze zo versterken. Vanwege de rol van DOEN als aanjager is het van belang dat de bijdrage van DOEN een duidelijke meerwaarde heeft voor het initiatief. Dat betekent dat het initiatief zonder de steun van DOEN niet van de grond komt.
Beneficienten van een van de drie Goede Doelen Loterijen kunnen geen aanspraak maken op financiële ondersteuning van Stichting DOEN.


Wij bieden

Financiering, Lening, Donatie, Garantstelling, Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Klankbord / sparring partner
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Financiering

Aanbod

Voor je Buurt