SKAN Fonds

Dit is een aanbod door Skanfonds


SKAN Fonds

Skanfonds steunt initiatieven van stichtingen en verenigingen, die mensen in kwetsbare situaties direct praktische hulp bieden. Denk aan alternatieve opvang en onderdak voor dak-en thuislozen, de voedsel-en kledingbank voor mensen in armoede, bescherming en veiligheid voor mensen die getroffen zijn door geweld of ziekte. Daarnaast heeft Skanfonds veel aandacht voor het creëren van extra kansen voor mensen in achterstandssituaties. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben voor groei en ontwikkeling naar een eigen plek in de samenleving. Vaak gaat het dan om sociale activeringsprojecten, school- of coachingstrajecten en extra voorzieningen voor mensen met een handicap of sociale achterstand. Skanfonds vindt het daarbij belangrijk dat projecten mensen aanzetten om samen iets te ondernemen zodat men begrip krijgt voor de leefwijze van de ander.

Daarnaast staat Skanfonds open voor projecten die sociale netwerken en gemeenschappen in wijk, stad of land stimuleren en uitbouwen. Het gaat dan vaak om het realiseren van structurele ontmoetingen en ontmoetingsplekken tussen (groepen) burgers met het oog op het opbouwen van verbanden en het vergroten van de leefbaarheid in de buurt. Skanfonds hecht daarbij ook aan het ondersteunen van verbanden die van oudsher in de samenleving zijn ingebed, als bijvoorbeeld scoutinggroepen, gildes en fanfare.

Skanfonds heeft ook oog voor initiatieven gericht op het behoud van het culturele katholieke en kerkelijk erfgoed, daar waar het in functie staat van de samenleving van vandaag. Vaak gaat het dan om restauraties van kerken, orgels en kloosters. Van meer immateriële aard zijn projecten op het gebied van bezinning en de relatie tussen de levensbeschouwingen in Nederland.

 


Wij bieden

Financiering, Donatie
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Voor je Buurt