Nudge

Dit is een aanbod door Nudge


Nudge

Nudge is een organisatie die een duurzame samenleving sneller dichterbij wil brengen op een economisch verantwoorde manier. Om consumenten-initiatieven te versnellen zoeken wij de samenwerking met onderwijs, wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. En voor duurzame initiatieven vanuit overheden of ondernemers zoeken we consumenten die deze producten of diensten een kans willen geven.

Missie

Nudge is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumentenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen.

Visie

Nudge is ervan overtuigd dat verduurzaming de optelsom is van vele stappen, klein en groot. Grote verandering is mogelijk als alle partijen, individueel én gezamenlijk streven naar een nieuwe balans tussen economische, ecologische, en sociale belangen.


Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Communicatie / PR, Klankbord / sparring partner, Milieu-technische ondersteuning, Projectplan / businessplan
Dit aanbod is ook interessant...