Manieren van financieren

Bijna alle initiatieven hebben vroeg of laat ook geld nodig. Meestal kunnen initiatieven niet terecht bij een bank. Maar er zijn meer wegen naar Rome. Zie hier verschillende vormen van geef-geld en leen-geld.

Crowdfunding (meestal leengeld)
Met crowdfunding vraag je de samenleving om financieel mee te doen met je initiatief. Mensen die investeren in jou idee, hebben persoonlijk belang bij het welslagen (want ze zitten er met eigen geld in). Je krijgt er dus ook ambassadeurs bij. Crowdfunding is in de regel geschikt, als het bedrag dat je nodig hebt niet te groot is (bijv 10.000), je een leuke beloning kunt geven (bijvoorbeeld een gratis groente-abonnement) en duidelijk uit te leggen (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een kas). En je moet een goede kring van ‘believers’ om je heen hebben en geweldige PR. Je zit een paar weken in een razend spannende roler coaster, maar als het je lukt, is het een geweldige impuls.

Crowdfunding heeft de afgelopen 10 jaar een geweldige vlucht genomen. Er zijn vele tientallen platforms die campagnes ondersteunen. Specifiek voor natuur, kunst, theater, je buurt, buitenland, etc.etc. Kijk op de site van Douw&Koren voor het beste overzicht. Of via de branchevereniging Nederland Crowdfunding.  

Subsidies (geefgeld)
Een subsidie wordt vooraf gegeven en achteraf vastgesteld. Subsidies voor initiatieven hoeven niet te worden terugbetaald, tenzij het initiatief anders is gelopen, dan voorzien. Hou de subsidieverstrekker daarom goed op de hoogte van veranderingen in je initiatief.

Het nadeel van subsidies is dat meestal niet vaker dan 3 maal hetzelfde initiatief wordt gefinancierd, de indiener meestal geen ondernemer mag zijn en de subsidieverstrekker geen direct belanghebbende is. Het is geld van buiten het systeem. Als het initiatief wegvalt, maakt dat de subsidieverstrekker niets uit.

Iedere gemeente heeft een subsidiepot voor initiatieven. Soms speciaal voor de buurt of wijk. Soms speciaal voor een thema (groenfonds, duurzaamheid, leefbaarheid, sociaal domein). En soms voor start-ups (Economic Board)
Bekende fondsen zijn Stichting DOEN, VSBFonds, Rabobank regiofonds, Startfoundation, Fonds1818 (regio Den Haag eo), Triodos Foundation, Adessium Foundation,

Maatschappelijke investeringen
Hiermee krijg je geld van belanghebbenden: organisaties, groepen particulieren of investeerders met een maatschappelijk belang.

  1. Belanghebbenden/betrokken particulieren. Een groep belanghebbenden, brengt (een deel van) het kapitaal bij elkaar. In ruil krijgen zij opbrengsten uit de onderneming (financieel of in natura). Daarnaast krijgen zij ook zeggenschap in de onderneming.
    Voorbeeld Pergola-landbouw
  2. Venture philantrophy. Particulieren die bewust investeren in startende duurzame en sociale ondernemingen met een verdienmodel. Een voorwaarde is return of investment (positief resultaat) zowel financieel als sociaal.
    Voorbeelden: Noaber Foundation
  3. Informal investors. Kopen aandelen in innovatieve start-ups en jonge snelgroeiende bedrijven en worden daarmee mede-eigenaar. Zij zoeken investeringen die zich binnen een voorafgestelde termijn terug kan verdienen. Een sluitend verdienmodel is dus een belangrijke voorwaarde.
    Voorbeelden van Informal investors netwerken: Business Angels Network Droomzaken


(Particuliere) leenkringen
In leenkringen brengen deelnemers samen geld bij elkaar. Leenkringen zijn meestal tijdelijk, deelnemers kennen elkaar en zijn afhankelijk van persoonlijke relaties. Langer lopende leenkringen lijken op Revolving funds, waarbij deelnemers om de beurt beroep op het kapitaal kunnen doen.
Voorbeelden: Vereniging Solidair


Revolving fund
Een fonds dat leningen verstrekt vanuit een maatschappelijke doelstelling. De afbetalingen komen opnieuw in het fonds en zijn beschikbaar voor nieuwe leningen. Revolving funds komen van verschillende financiers: overheden, vermogensfondsen of banken of kunnen doorgroeien vanuit particuliere leenkringen.
Voorbeeld START Foundation


Coöperatiemodel
In een coöperatie profiteren oprichters van schaalvoordelen en spreiding van risico's. Net als bij revolving funds en particuliere leenkringen blijft het terugverdiende geld vaak binnen de coöperatie om herinverstering te doen en / of andere maatschappelijke doelen te financieren. Het is ook mogelijk dat (een deel van) het geld terugvloeit naar de bijdragende leden.
Voorbeelden: LochemEnergie Windvogel


Deeleconomie, ruilen, mesh economy
Je hebt niet altijd geld nodig om iets te realiseren. Met ruilen, kennis of iets anders delen kom je een heel eind. (neem een kijkje op het IdealenKompas!)